Арматура от стъклопластика

armatura_stukloplastika

Описание

Нов и наистина уникален армиращ елемент за изпълнение на строителни работи се явява изключително здравата неметалическа арматура от композитни материали, която идва на смяна на традиционната стоманена арматура.

Стъклокомпозитна арматура се произвежда във вид на прътове със спирална релефност във всякаква строителна дължина от стъкло-влакна, напоени с химически стабилен полимер.

Техническите характеристики позволяват да се използва такава арматура в промишлено-гражданското и пътното строителство, за подсилване на мостове, в ограждащите конструкции, при строителството на взлетно-посадъчни ленти, конструкции, подвергаеми в процеса на експлоатация на действието на общата корозия и агресивна среда.

Снижаването на цената на строителните конструкции се постига за сметка на използването на неметалическа арматура с по-малък диаметър в сравнение с металната арматура. Освен това, заради отсъствието на корозия по арматурата се повишава дългогодишната работа на изделието, съкратяват се или се ликвидират скъпо струващите ремонтни работи.

По технико-икономически характеристики композитната арматура заменя традиционната стоманена, при което при специфични силови показатели същественно превъзхожда традиционната арматура.

В еднакво силово съотношение теглото е 9 пъти по-малко от мателическите

ПРЕДИМСТВА

 • Не корозира, не гние, не се огъва
 • Уникална химическа издръжливост (калийна среда, солена киселина, основи, морска вода и други агресивни среди)
 • Добри електроизолационни свойства
 • Ниска топлопроводимост
 • Трудногорим
 • Еластичен модул, не по-малко от 70 000 МПа
 • Здравина при разтягане не по-малко от 800-1300 МПа
 • Температура на експлоатация: -70 °С — +150 °С
 • Повишаване експлоатационната надеждност и дълговечност на конструкциите и изделията.
 • По-малки разходи за транспортиране на конструкциите и тяхните елементи до мястото на монтажа вследствие на по-малкото тегло
 • «Бетонни и железобетонни конструкции. Основни положения».
 • По разходи композитната арматура е 2 пъти по-изгодна от металическата
 • Увеличава 3-4 пъти срока на служба на железобетонните сгради и конструкции.
 • Композитната арматура, както и стоманената се използва за конструкции на сгради и съоръжения с различно предназначение:
 • В промишлено – гражданското строителство
 • При бетонни конструкции на сгради със жилищно и друго предназначение.
 • За използване в леки (пенобетон) и тежки бетони за изготвяне на плочи за покритие, в монолитните фундаменти.
 • При слоистата зидария на кирпичните сгради.
 • В качеството на дюбели за укрепване на външна термоизолация на стените на сградите.
 • В качеството на мрежи и прътове в строителните конструкции.

В качеството на меки връзки при трислойни каменни стени (носещ слой + облицовка + слой твърдаизолация) на сградите и съоръженията с гражданско, промишлено и селскостопанско предназначение

 • Употребява се в брегоукрепителните работи.
 • При морските и пристанищните съоръжения.
 • При прокарване на канализационни, мелиоративни мрежи и водоотвеждане.
 • При пътното строителство при полагане на пътното платно и огражденията.
 • При елементи от инфраструктурата при химическите производства.
 • При изделия от бетон с армиране, осветителни опори, опори на релси, изолиращи траверси на линейни електрически влакове, пътни, тротоарни и оградни плочи, бордюри, железопътни траверси, тръбопроводни и трасопроводни (топлоцентрали, кабелни канали) комунални системи