Оборудване за производство на арматура от стъклопластика

Линия за производство на арматура от стъклопластика

tlka_1 Линия за производство на арматура от стъклопластика «ТЛКА-1»

Описание

Glass&Steel предлага линия за производство на арматура от стъклопластика «ТЛКА-1».

Линия «ТЛКА-1» е предназначена за създаване на арматура от стъклопластика в 1 нишка.

Отличителни предимства:

 • Простота на употреба;
 • Скорост на производство на арматура — до 5 км/смяна;
 • Изтеглящото устройство се състои от един чифт притискащи ролки;
 • Обслужващ персонал — 2 човека.
 • Изход на готовата продукция в един поток

 dsc_8410_gotovo Линия за производство на арматура от стъклопластика «ТЛКА-2»

Описание

Glass&Steel предлага линия за производство на арматура от стъклопластика «ТЛКА-2».

Линия «ТЛКА-2» (модернизирана) е предназначена за създаване на арматура от стъклопластика в 2 нишки. За продукция с диаметър от 16 мм производството се осъществява в 1 нишка. Персонал — 2 човека.

Отличителни предимства:

 • Простота на монтаж;
 • Висока скорост на производителността на арматура — до 10 км/смяна;
 • Изтеглящото устройство се състои от 2 чифта притискащи ролки с редуктор с повищена мощност;
 • Обслужващ персонал — 2 човека;
 • Изход на готовата продукция в 2 потока.

 tlka-3_1_0 Линия за производство на арматура от стъклопластика «ТЛКА-3»

Описание

Glass&Steel предлага линия за производство на арматура от стъклопластика «ТЛКА-3».

Линия «ТЛКА-3» е предназначена за създаване на арматура от стъклопластика в 3 нишки.

Отличителни предимства:

 • Висока рентабилност;
 • Скорост на производства на арматура — до 15 км/смяна;
 • Изтеглящото устройство се състои от 3 чифта притискащи ролки;
 • Обслужващ персонал — 3 човека;

Ние можем да организираме произвоствена линия под ключ в избран регион на Вашите производствени площадки. Нашите специалисти доставят и инсталират оборудването, изпълняват въвеждането в експлоатация,както и провеждат обучението на Вашия персонал. Технологичната линия е предназначена для производство на композитна арматура от стъклен ровинг (стъкло-влакна) и базалтов ровинг, а арматурата се използва като армиращ елемент за изпълнение на строителни работи. Можете да поръчате и отделни възли от линиите.

Оборудованeто е сертифицировано.