Характеристики

 

Характеристики на композитна арматура спрямо метална арматура ( файл за изтегляне )

 

Характеристики   Метална арматура   Композитна арматура
Материал   Стомана   Полимер
Модул на еластичност   200’000 (МПа)   55’000 (МПа)
Издържливост на опън   390 (МПа)   1300 (МПа)
Относително удължение   25%   2.2%
Коефицент на топлопроводимост   λ= 46 W/m.K   λ= 0,35 W/m.K
Коефицент на линейно разширение,ax-10-15/0C   13-15   9-12
Плътност   7,8т/м³   1,9 т/м³
Корозионна устойчивост   Корозира   Неръждаем
Коефицент на линейно разширение   13-15   9-12
Топлопроводимост   Топлопроводим   Не е топлопроводим
Електропроводимост   Електропроводим   Непроводим-изолатор
Профили в производство   6-80   4-20
Дължина   6-12м   В зависимост от заявката
Живот   Ограничен до строителните норми   Не по малко от 80 години
Сравнение по физико-механични свойста   6 AIII

8 AIII

10 AIII

12 AIII

14 AIII

16 AIII

18 AIII

20 AIII

  4 AKC

6 AKC

7AKC

8 AKC

10 AKC

12 AKC

14 AKC

16 AKC

Тегло(кг)   6 А-III — 0,222
8 А- III – 0,395
10 A-III – 0,617
12 А-III – 0,888
14 А- III – 1,21
16 А- III – 1,58
18 А- III – 2,0
20 А- III – 2,47
  4 АКС – 0,02
6 АКС – 0,05
7 АКС – 0,07
8 АКС – 0,08
10 АКС – 0,12
12 АКС – 0,20
14 АКС – 0,26
16 АКС – 0,35